Cabinetul asigura asistenta juridica si reprezentare în urmatoarele domenii:

Dreptul Familiei Dreptul civil Dreptul muncii
- Divorturi
- Anularea casatoriei
- Partaje de bunuri
- Încredintare minori
- Pensii de întretinere
- Program vizitare minori
- Rectificare, modificarea sau anularea actelor de stare civila
- Stabilirea paternitatii minorilor din afara casatoriei
- Declarare judecatoreasca a mortii
- Declarare judecatoreasca a disparitiei persoanelor
- Succesiuni
- Partaje
- Revendicari bunuri mobile si imobile
- Uzucapiuni si accesiuni imobiliare
- Actiuni în granituire
- Servituti
- Actiuni în constatare
- Actiuni în pretentii
- Actiuni în despagubiri
- Actiuni în constatarea nulitatii, anulare, rezolutiune, reziliere sau revocare contracte
- Actiuni în realizare
- Actiuni în evacuare
- Ordonante presedintiale
- Obligatii civile
- Redactare contracte civile
- Litigii de munca în legatura cu încheierea, suspendarea, modificarea, încetarea sau constatarea nulitatii contractului individual de munca
- Litigii de munca în legatura cu timpul de munca, timpul de odihna, si concediul de odihna
- Litigii de munca în legatura cu salarizarea
- Litigii de munca în legatura cu accidente de munca si boli profesionale
- Litigii de munca în legatura cu carnetul de munca si vechimea în munca
- Pensii

Drept comercial Dreptul executarii silite
- Înfiintari societati comerciale
- Înfiintari asociatii, fundatii, sindicate
- Modificari ale actelor constitutive ale societatilor comerciale
- Fuziuni, dizolvari si divizari de societati
- Cesiuni de parti sociale
- Redactare contracte comerciale
- Contestatii la executare
- Somatii
- Notificari

Drept Administrativ Dreptul Asigurarilor
Drept Penal Consultatii
Redactare de actiuni în justitie, întâmpinari, cereri reconventionale, apeluri, recursuri, concluzii scrise, orice alte acte juridice
Asistenta notariala în tranzactii imobiliare